De term ‘Hizmet’ geeft het eigenlijk al aan: dienstbaar zijn. Vandaag de dag is er veel behoefte aan mensen die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook een helpende hand uitsteken naar anderen. Mooie woorden op papier krijgen pas echt betekenis wanneer deze vertaald worden in daden. Sociaal betrokken mensen die deze gedachte omarmen, voelen zich geneigd om initiatief te nemen bij het oplossen van problemen die zij zien. Door actieve liefdadigheid worden mensen met elkaar in contact gebracht en draagt dit bij aan de integratie van mensen in de samenleving. Dit leidt tot een toename van het algemene welzijn en welvaart van een samenleving. Daarnaast bevordert het de emancipatie van achtergestelde groepen.