Zijn deelnemers aan de Hizmetbeweging niet-geïntegreerde, uitgesloten of marginale mensen?

Nieuwkomers noch bestaande deelnemers zijn niet-geïntegreerde, uitgesloten, onbeduidende of ontheemde mensen. Onderzoek wijst uit dat deelnemers mensen zijn die actief zijn en geïntegreerd in de gemeenschap.

Dit is in tegenspraak met de algemene veronderstelling dat mobilisatie een verschijnsel is dat betrekking heeft op mensen die het meest zijn getroffen door sociale desintegratie en uitsluiting. Beschikbaarheid voor mobilisatie is in feite niet groot onder marginale- en ontheemde groepen. Degenen die wel deelnemer aan een beweging worden, hebben over het algemeen een meer solide, collectieve identiteit en sterkere banden met een netwerk bestaande uit sociale connecties.

De individuen die samen de dienstverlenende netwerken vormen in de Beweging omvatten een zeer hoog percentage van mensen uit de middenklasse of hogere sociaal-economische posities. Ze ontwikkelen een wijdere visie op de wereld. Ze worden gevoelig voor bepaalde en mondiale aangelegenheden en motieven. Ze verwerven informatie en noodzakelijke vaardigheden en competenties om dienstverleningsprojecten af te leveren die de werkelijke sociale behoeftes aanpakken.

Deelnemers verbinden zich openlijk aan projecten voor educatie, cultuur, interreligieuze dialoog, maatschappelijke vrede en ontwikkelingssamenwerking. Dit brengt hen erkenning als dragers van universele ethische waarden, niet van ideeën of oriëntaties die nauw, marginaal of exclusief zijn.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0