Wat is de invloed van mensen die zich in een later stadium van hun leven bij de netwerken in de Hizmetbeweging aansluiten en die eerdere banden hadden met andere bewegingen?

Ze komen bij de Beweging omdat ze deel willen uitmaken van een systeem dat al werkzaam is.

Ze hebben toegang tot de ontmoetingsplaatsen en kanalen die de Beweging beschikbaar stelt om opinies te uiten en mensen te overtuigen en om tot een meerderheidsbesluit te komen. Perspectieven die niet in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van de collectieve actie van de Beweging mogen worden geuit, maar kunnen niet aan de meerderheid worden opgelegd. Dus nieuwkomers bij de netwerken oriënteren zich vaak op nieuwe doelen van transformatie.

Tenzij deelnemers het wereldbeeld van de Hizmetbeweging erkennen en verspreiden, en ze op een bepaalde manier bijdragen aan de diensten, zullen ze het moeilijk vinden om te worden erkend als deelnemer aan de Hizmetbeweging .

Integreren in een dienstverlenend netwerk of in een instelling, vereist echter niet dat ze andere sociale netwerken waartoe ze behoren verlaten, maar ze kunnen die netwerken wel gebruiken om nieuwe boodschappen en bedoelingen waar ze kennis van nemen, te laten circuleren.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0