Veel mensen van alle rangen en standen en met verschillende intellectuele achtergronden nemen deel aan de dienstverleningsprojecten.

De soorten dienstverlening die Gülen voorstaat – educatie, gezondheid, interculturele en interreligieuze dialoog, samenwerking tussen beschavingen – vereisen actie en betreffen relaties in de alledaagse levens van alle leden van de gemeenschap en van de mensheid.

De relaties zijn affectief: interpersoonlijk, sociaal, informeel en integratief; professioneel: formeel een contractueel; cultureel: educatief, zelf-reflectief, altruïstisch en apolitiek; locatiegebonden: op basis van projecten en veelomvattend; en transnationaal: – vreedzaam, gezamenlijk en civiliserend.