Betrokkenen over Hizmet

Actief binnen Hizmet, geïnspireerd door Fethullah Gülen

Volgers van Hizmet geïnspireerd door Fethullah Gülen

Betrokkenen over Hizmet

De juiste benaming voor vrijwilligers binnen de beweging is Hizmet-mensen of Hizmet-betrokkenen. Hoe zijn betrokkenen bij Hizmet geïnspireerd geraakt en wat zijn hun persoonlijke verhalen? Lees het hier.

Betrokkenen bij Hizmet

Actief op het gebied van educatie, dialoog, liefdadigheid en ondernemerschap.

Betrokkenen bij Hizmet doen actief mee in de maatschappij en samenleving op alle lagen, met nadruk op het gebied van educatie, dialoog, liefdadigheid en ondernemerschap. Hoewel de woorden Gülenbeweging, Gülenist(en) en andere benamingen wijdverspreid geraakt zijn in de media, worden deze benamingen verworpen door mensen uit de Hizmet-beweging en ook Fethullah Gülen. Voor hen staat je medemens dienen centraal, Hizmet dus.

Wat inspireert hen en wat doen zij in het dagelijks leven?  U kunt hieronder de individuele verhalen lezen van Hizmet-betrokkenen.

Selma Ablak

Selma Ablak

Vrouwenemancipatie

Selma vindt het waardevol dat Gülen het vaak over de emancipatie van vrouwen heeft en dit probeert te bevorderen. Daar zet zij zich ook graag voor in. “Er is nog veel werk aan de winkel!”

Buiten dit om is Selma ook actief als vrijwilliger in verschillende dialoog-groepen.

Burhan Karademir

Burhan Karademir

Arts

"De essentie van Islam is net zoals bij alle andere religies liefde en respect voor de medemens", aldus Burhan.

Hij is voorstander van met anderen een oprechte dialoog te voeren, en niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan anderen. Burhan wijst op het belang van onderwijs en dialoog: "daarmee kunnen we de boodschap verspreiden dat iedereen in vrede kan leven".

Ismail Sevinc

Ismail Sevinc

Arts

Ismail steunt de dialoog-activiteiten van Hizmet-sympathisanten. Waar hij kan, neemt hij daar ook graag deel aan.

“Gülen zet zich in om een ‘botsing der beschavingen’ te voorkomen, door dialoog, een open houding en anderen in hun waarde te laten. Zijn gedachtegoed is ook belangrijk om radicalisering van Moslimjongeren te voorkomen”, aldus Ismail.

Mehmet Cerit

Mehmet Cerit

Media

Als kind van gastarbeiders lag het in de verwachting dat ook Mehmet in de fabriek zou gaan werken.

“Ik heb echter mijn eigen pad bewandeld, en heb ervoor gekozen door te leren. Het belang dat Gülen aan onderwijs hecht, heeft mij in mijn keuze gesterkt.”

Saniye Calkin

Saniye Calkin

Dialoog

Saniye is als vrouw bewust van haar positie en rol in het gezin en in de samenleving. Zij geeft aan dat zij dit mede te danken heeft aan Gülens leer.

Ze constateert dat er in Nederland nog veel onbekendheid bestaat over de Islam en de Gülen-beweging. Saniye: “Dankzij Gülen kan ik als moslima mijn weg vinden in de moderne samenleving en tegelijkertijd mijn geloof belijden.”

Alper Alasag

Alper Alasag

Islam

Sinds zijn studentenjaren is Alper actief betrokken bij de beweging in Nederland. Eerst organiseerde hij huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren. Sinds 2000 is hij werkzaam bij Platform INS, wat vroeger Stichting Islam en Dialoog was.

“Gülen heeft sociaal betrokken mensen, die zich in willen zetten voor de samenleving, concrete handvatten gegeven om ondanks verschillen en vooroordelen samen op te trekken.”