Landelijk Hizmet-overleg

Samen uitdagingen bespreken

Het landelijk Hizmet-overleg

Het Hizmet-overleg is hét aanspreekpunt van de beweging in Nederland.

Netwerk zonder centrale aansturing

Wie heeft het voor het zeggen?

Binnen Hizmet wordt er veel belang gehecht aan inzichten van elkaar in te winnen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Doordat de beweging gevormd wordt door een netwerk van personen die de beweging een warm hart toedragen, is er niet één persoon aan te wijzen die het voor het zeggen heeft. Door onderling te overleggen, worden gezamenlijke stappen gezet.

Landelijk, provinciaal en lokaal

Overleg op drie niveau’s

In heel Nederland vinden Hizmet-overleggen plaats. Zowel op stedelijk, regionaal als landelijk niveau proberen mensen regelmatig ideeën en ervaringen met elkaar uit te wisselen, elkaars adviezen in te winnen en waar nodig gezamenlijk op te treden. Deelnemers van het landelijk overleg nemen ook dikwijls deel aan lokale overleggen, en omgekeerd.

Persoonlijke deelname, adviserende besluiten

Wie dienstbaar wil zijn, sluit zich aan

Ieder heeft een ander achtergrond

Deelname op persoonlijk niveau

Mensen nemen naast hun andere bezigheden vrijwillig deel aan het overleg, daardoor kan de samenstelling van de groep per overleg variëren. Het is daarbij ook belangrijk om te beseffen dat geen enkele individu de Hizmet-beweging in zijn geheel vertegenwoordigd. De Hizmet-beweging in Nederland omslaat veel diversiteit en deze wordt beter vertegenwoordigd door de synergie die voortkomt uit het Hizmet-overleg. Dit overleg als geheel biedt een betere indicatie voor hoe Hizmet in een onderwerp staat.

Op dit moment bestaat het landelijk overleg uit onder andere de volgende deelnemers (deelnemers per overleg kunnen variëren gebaseerd op beschikbaarheid en thema): Yalçin Erol, Ahmet Taskan, Alper Alasag, Abdussamed Alan, Ali Gülderen, Bülent Bey, Bora Özdemir, Hüseyin Dökmeci, Murat Biçer, Gürkan Çelik, Ilhan Yalçin, Irfan Ors, Kamuran Yegen, Lokman Öztürk, Mehmet Cerit, Muharrem Ordu, Nizamettin Kiroglu, Ömer Tozkoparan, Saniye Calkin, Seyit Çetin en Zeyd Yener.

Adviserend, niet bindend

Besluitvorming

Het overleg heeft een adviserend karakter. De inbreng van deelnemers wordt op persoonlijk titel gedaan. Het besprokene is uiteraard niet bindend voor iemands werk. Het is aan de persoon zelf die bepaalt wat hij/zij aan inspiratie of ideeën meeneemt in het dagelijkse leven.

Deelnemers landelijke Hizmet-overleg

Enkele vooraanstaande mensen binnen Hizmet vormen het landelijke Hizmet-overleg

Leven om anderen te laten leven

Toegewijd en dienstbaar

De mensen die zich graag willen inzetten voor anderen, dan wel gespecialiseerd zijn op het gedachtegoed van de Hizmet-beweging, verdienen binnen de beweging een mate van respect. Zij worden vaak abi (oudere broer) of abla (oudere zus) genoemd. Binnen de Turkse cultuur is het gebruikelijk om gerespecteerde ouderen met ‘abi’ of ‘abla’ aan te spreken. Iemand die al deelneemt aan een overleg kan op zijn of haar beurt een nieuw persoon voorstellen.

Deelnemers landelijk Hizmet-overleg

Yalçin Erol
Ahmet Taskan
Alper Alasagfacebook-logo-buttontwitter-logo-button
Ilhan Yalçin
Irfan Ors  
Kamuran Yegen
Lokman Öztürk
Mehmet Ceritfacebook-logo-buttontwitter-logo-button
Muharrem Ordu
Nizamettin Kiroglufacebook-logo-buttontwitter-logo-button
Ömer Tozkoparanfacebook-logo-button  twitter-logo-button  
Saniye Calkinfacebook-logo-buttontwitter-logo-button
Zeyd Yener

Belangrijk

Twee kanttekeningen

  • Veiligheid

    In verband met de veiligheid en reële bedreiging van Hizmet-sympathisanten en hun families, zijn niet alle namen opgenomen in dit overzicht. De namen die worden genoemd zijn van sympathisanten die hiervoor toestemming hebben gegeven.

  • Vertegenwoordiging

    Mensen nemen naast hun andere bezigheden vrijwillig deel aan het overleg, daardoor kan de samenstelling van de groep per overleg variëren. Het is daarbij ook belangrijk om te beseffen dat geen enkele individu de Hizmet-beweging op zichzelf vertegenwoordigd. De Hizmet-beweging in Nederland omslaat veel diversiteit en deze wordt beter vertegenwoordigd door de synergie die voortkomt uit het Hizmet-overleg. Dit overleg als geheel biedt een betere indicatie voor hoe Hizmet in een onderwerp staat.