Welke sociale achtergronden hebben de mensen in de Beweging?

Mensen worden aangetrokken tot de Hizmetbeweging door typische vrienden van de Hizmetbeweging , door mensen in hun onmiddellijke omgeving, buren, en verwanten en door hun gedrag en oprechtheid, door het werk van Gülen te lezen en te luisteren naar zijn lezingen, door de algehele bedoeling en de boodschap van de altruïstische diensten, en door de wereldvisie van de Hizmetbeweging .

De overgrote meerderheid van deelnemers bestaat uit jonge studenten van de universiteit. De daarna grootste groep (bijna even groot) bestaat uit mensen die aan de universiteit zijn afgestudeerd. De gemiddelde leeftijd in de Beweging is 25-30 jaar. De meeste studenten of mensen in de dienstverlenende netwerken komen uit de middenklasse en daarboven. Ze komen uit een goed geïntegreerd milieu, stads, en behalen goede studieresultaten.

De vrijwilligers zijn goed opgeleid, komen van stedelijke middenklasse en zijn relatief bevoorrecht en beter geïntegreerd: zij hebben een technische en culturele competentie of een economisch-functionele positie die het voor hen waarschijnlijker maakt om te mobiliseren omdat ze de tegenstrijdigheden in het systeem zien en ze met hun educatieve niveau en intellectuele milieu de gelijkheidswaarden en antiautoritaire waarden cultiveren.

De deelname onder universitaire studenten en goed opgeleide nieuwkomers met een grote verscheidenheid aan sociale ervaringen en achtergronden is gegroeid, maar dit heeft de Hizmetbeweging niet geradicaliseerd, noch heeft het het ontstaan van kloven veroorzaakt in de Beweging of in de Turkse samenleving. De deelnemers prioriteren in feite particuliere individuele prestatie en uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting en democratische deelname.

Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0