ERCAN TORUN (3)

Wijlen Ercan Torun was Algemeen Secretaris van onderwijsstichting Cosmicus in Rotterdam. Hij studeerde informatica en was altijd actief in onderwijsondersteunende activiteiten en het onderwijs zelf. Tijdens zijn studie aan de universiteit leerde hij de heer Gülen kennen via zijn boeken. Volgens hem ging het om het accepteren van mensen zoals ze zijn en mensen in hun waarde te laten. “Gülen is oprecht gericht op het creëren van een leefbare samenleving waarin alle mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn. Daarbij draagt goed onderwijs voor een belangrijk deel bij aan goed burgerschap en een leefbare samenleving,” aldus Ercan.

Onze waardevolle vriend, collega en medereiziger Ercan overleed in 2015. Deze pagina is een hommage aan hem en waar hij zich hard voor heeft gemaakt.

B. KARADEMIR (3)

Burhan is huisarts te Rotterdam. Hij is geboren in een dorpje in Gelderland. Toen hij geneeskunde ging studeren, kwam hij via andere studenten in contact met het gedachtegoed van de heer Gülen. Hij is voor hem een voorbeeld en biedt hem een leidraad om de Islam in de moderne tijd te belijden. “De essentie van Islam is net zoals bij alle andere religies liefde en respect voor de medemens”. Door met anderen een oprechte dialoog te voeren, en niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan anderen. Dat is volgens Burhan ook terug te zien in het werk van Gülen. “Zijn oprechtheid en zijn altruïsme zijn een inspiratiebron voor Moslims, voor ook voor heel veel anderen. Zijn ideeën zijn universeel. Hij oppert een visie waarin iedereen in vrede kan leven”. Burhan wijst op het belang van onderwijs en dialoog.

IZZET OZKAN (3)

Izzet uit Zaandam is in het dagelijkse leven arts. Hij beschouwt Gülen als iemand die hem helpt bij het begrijpen van de Islam en de Koran op een manier die toepasbaar is in de moderne samenleving, zonder afbreuk te doen aan de kern van religie. Izzet zet zich in om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving, met behoud van identiteit. “Gülen wijst op het belang van de dialoog met anderen. Ook richt ik mij op het investeren in onze toekomstige generaties.” Voor de beweging vertaalt hij boeken en artikelen in het Nederlands.

ISMAIL SEVINC (4)

Ismail is arts en heeft een eigen onderneming op het gebied van medisch advies. De heer Gülen laat voor hem zien hoe je als Moslim in harmonie met de westerse samenleving kunt zijn, zonder je eigen normen en waarden te verloochenen. Dialoog en tolerantie zijn daarbij essentieel. “Gülen zet zich in om een ‘botsing der beschavingen’ te voorkomen, door dialoog, een open houding en anderen in hun waarde te laten. Zijn gedachtegoed is ook belangrijk om radicalisering van Moslimjongeren te voorkomen”. Ook Ismail legt de nadruk op een focus op wat ons in de samenleving verbindt in plaats van wat ons anders maakt. Tijdens zijn studie geneeskunde ontmoette hij andere studenten die door Gülen geïnspireerd zijn. “Daarvoor was ik meer politiek geëngageerd en meende dat daar de oplossing lag. Gaandeweg merkte ik dat politiek eerder voor meer polarisatie zorgt en mensen eerder uit elkaar speelt dan bij elkaar brengt”. Ismail is voorzitter van een sociaal-culturele instelling op het gebied van onderwijs. Ook zit hij in het bestuur van een hulporganisatie om ziekte en armoede te bestrijden. Onlangs is hij met een groep artsen in Nigeria geweest om aan de lokale bevolking zorg te verlenen. Dat de beweging in Nederland soms ook kritiek krijgt, stelt hem teleur. “Juist dankzij bewegingen als de Gulen-beweging integreren Moslims succesvol in de Nederlandse maatschappij en dragen ze bij aan de welvaart van Nederland. Daarnaast houdt de beweging zich onder meer bezig met onderwijs voor de jeugd. Met onderwijsinstellingen, huiswerkbegeleiding en examencentra wordt schooluitval voorkomen, en zorgen we ervoor dat de jongeren hun steentje bijdragen aan de toekomst van Nederland”.

REYIS KURT (3)

Reyis is huisarts in Rotterdam. In zijn middelbare schooltijd hoorde hij voor het eerst over de heer Gülen. “De integriteit en emotie in zijn preken raakten me diep. Ook maakten zijn kennis van theologie, literatuur en wetenschap veel indruk op mij. De talloze gedichten in het Turks, Arabisch en Perzisch die hij paraat heeft en in zijn preken citeert, strelen de geest van de luisteraar.” In Nederland en elders in het westen is Gülen vrij onbekend. Reyis denkt dat meer kennis over de boodschap van Gülen zal bijdragen aan een sterkere samenleving. Door elkaar te leren respecteren en met elkaar in dialoog te treden, ongeacht de religieuze, culturele of ideologische achtergrond van mensen.