SELMA ABLAK (6)

Selma komt uit Barendrecht en is financieel adviseur. De heer Gülen heeft haar geïnspireerd om bij te dragen aan de maatschappij. Op dit moment is zij voorzitter van stichting Rosarium in Rotterdam. Selma benadrukt het belang van onderwijs: “Gülen ziet onderwijs als een middel om wereldvrede te bereiken.” Ook vindt Selma het waardevol dat Gülen het vaak over de emancipatie van vrouwen heeft en dit probeert te bevorderen.

ISMAIL SEVINC (4)

Ismail is arts en heeft een eigen onderneming op het gebied van medisch advies. De heer Gülen laat voor hem zien hoe je als Moslim in harmonie met de westerse samenleving kunt zijn, zonder je eigen normen en waarden te verloochenen. Dialoog en tolerantie zijn daarbij essentieel. “Gülen zet zich in om een ‘botsing der beschavingen’ te voorkomen, door dialoog, een open houding en anderen in hun waarde te laten. Zijn gedachtegoed is ook belangrijk om radicalisering van Moslimjongeren te voorkomen”. Ook Ismail legt de nadruk op een focus op wat ons in de samenleving verbindt in plaats van wat ons anders maakt. Tijdens zijn studie geneeskunde ontmoette hij andere studenten die door Gülen geïnspireerd zijn. “Daarvoor was ik meer politiek geëngageerd en meende dat daar de oplossing lag. Gaandeweg merkte ik dat politiek eerder voor meer polarisatie zorgt en mensen eerder uit elkaar speelt dan bij elkaar brengt”. Ismail is voorzitter van een sociaal-culturele instelling op het gebied van onderwijs. Ook zit hij in het bestuur van een hulporganisatie om ziekte en armoede te bestrijden. Onlangs is hij met een groep artsen in Nigeria geweest om aan de lokale bevolking zorg te verlenen. Dat de beweging in Nederland soms ook kritiek krijgt, stelt hem teleur. “Juist dankzij bewegingen als de Gulen-beweging integreren Moslims succesvol in de Nederlandse maatschappij en dragen ze bij aan de welvaart van Nederland. Daarnaast houdt de beweging zich onder meer bezig met onderwijs voor de jeugd. Met onderwijsinstellingen, huiswerkbegeleiding en examencentra wordt schooluitval voorkomen, en zorgen we ervoor dat de jongeren hun steentje bijdragen aan de toekomst van Nederland”.