ERCAN TORUN (3)

Wijlen Ercan Torun was Algemeen Secretaris van onderwijsstichting Cosmicus in Rotterdam. Hij studeerde informatica en was altijd actief in onderwijsondersteunende activiteiten en het onderwijs zelf. Tijdens zijn studie aan de universiteit leerde hij de heer Gülen kennen via zijn boeken. Volgens hem ging het om het accepteren van mensen zoals ze zijn en mensen in hun waarde te laten. “Gülen is oprecht gericht op het creëren van een leefbare samenleving waarin alle mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn. Daarbij draagt goed onderwijs voor een belangrijk deel bij aan goed burgerschap en een leefbare samenleving,” aldus Ercan.

Onze waardevolle vriend, collega en medereiziger Ercan overleed in 2015. Deze pagina is een hommage aan hem en waar hij zich hard voor heeft gemaakt.

ISMAIL SEVINC (4)

Ismail is arts en heeft een eigen onderneming op het gebied van medisch advies. De heer Gülen laat voor hem zien hoe je als Moslim in harmonie met de westerse samenleving kunt zijn, zonder je eigen normen en waarden te verloochenen. Dialoog en tolerantie zijn daarbij essentieel. “Gülen zet zich in om een ‘botsing der beschavingen’ te voorkomen, door dialoog, een open houding en anderen in hun waarde te laten. Zijn gedachtegoed is ook belangrijk om radicalisering van Moslimjongeren te voorkomen”. Ook Ismail legt de nadruk op een focus op wat ons in de samenleving verbindt in plaats van wat ons anders maakt. Tijdens zijn studie geneeskunde ontmoette hij andere studenten die door Gülen geïnspireerd zijn. “Daarvoor was ik meer politiek geëngageerd en meende dat daar de oplossing lag. Gaandeweg merkte ik dat politiek eerder voor meer polarisatie zorgt en mensen eerder uit elkaar speelt dan bij elkaar brengt”. Ismail is voorzitter van een sociaal-culturele instelling op het gebied van onderwijs. Ook zit hij in het bestuur van een hulporganisatie om ziekte en armoede te bestrijden. Onlangs is hij met een groep artsen in Nigeria geweest om aan de lokale bevolking zorg te verlenen. Dat de beweging in Nederland soms ook kritiek krijgt, stelt hem teleur. “Juist dankzij bewegingen als de Gulen-beweging integreren Moslims succesvol in de Nederlandse maatschappij en dragen ze bij aan de welvaart van Nederland. Daarnaast houdt de beweging zich onder meer bezig met onderwijs voor de jeugd. Met onderwijsinstellingen, huiswerkbegeleiding en examencentra wordt schooluitval voorkomen, en zorgen we ervoor dat de jongeren hun steentje bijdragen aan de toekomst van Nederland”.