ALPER ALASAG (4) Alper uit Rotterdam is secretaris bij dialoogstichting Platform INS. De heer Gülen is volgens hem een vredesactivist en onderwijsactivist. En hij loopt voorop in de dialoog tussen mensen. Van huis uit een islamitisch geleerde en denker heeft Gülen zijn ideeën zelf in de praktijk gebracht. “Daarom is hij een bron van inspiratie voor mij en voor vele anderen in Nederland, Turkije en elders ter wereld. Hij heeft sinds de jaren zestig een verbindende rol gespeeld in een verharde maatschappij waarin groepen vanuit verschillende ideologieën tegenover elkaar staan”. Volgens Alper heeft Gülen met dialoog andersdenkenden bij elkaar gebracht en veel betekend voor het bewaren van de vrede in Turkije. Sinds zijn studentenjaren is hij actief bij de beweging in Nederland betrokken. Eerst organiseerde hij huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren. Sinds 2000 is hij werkzaam bij Platform INS, wat vroeger Stichting Islam en Dialoog was. “Gülen heeft sociaal betrokken mensen, die zich in willen zetten voor de samenleving, concrete handvatten gegeven om ondanks verschillen en vooroordelen samen op te trekken”.

B. KARADEMIR (3)

Burhan is huisarts te Rotterdam. Hij is geboren in een dorpje in Gelderland. Toen hij geneeskunde ging studeren, kwam hij via andere studenten in contact met het gedachtegoed van de heer Gülen. Hij is voor hem een voorbeeld en biedt hem een leidraad om de Islam in de moderne tijd te belijden. “De essentie van Islam is net zoals bij alle andere religies liefde en respect voor de medemens”. Door met anderen een oprechte dialoog te voeren, en niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan anderen. Dat is volgens Burhan ook terug te zien in het werk van Gülen. “Zijn oprechtheid en zijn altruïsme zijn een inspiratiebron voor Moslims, voor ook voor heel veel anderen. Zijn ideeën zijn universeel. Hij oppert een visie waarin iedereen in vrede kan leven”. Burhan wijst op het belang van onderwijs en dialoog.

IZZET OZKAN (3)

Izzet uit Zaandam is in het dagelijkse leven arts. Hij beschouwt Gülen als iemand die hem helpt bij het begrijpen van de Islam en de Koran op een manier die toepasbaar is in de moderne samenleving, zonder afbreuk te doen aan de kern van religie. Izzet zet zich in om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving, met behoud van identiteit. “Gülen wijst op het belang van de dialoog met anderen. Ook richt ik mij op het investeren in onze toekomstige generaties.” Voor de beweging vertaalt hij boeken en artikelen in het Nederlands.