Izzet Özkan

IZZET OZKAN (3)

Izzet uit Zaandam is in het dagelijkse leven arts. Hij beschouwt Gülen als iemand die hem helpt bij het begrijpen van de Islam en de Koran op een manier die toepasbaar is in de moderne samenleving, zonder afbreuk te doen aan de kern van religie. Izzet zet zich in om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving, met behoud van identiteit. “Gülen wijst op het belang van de dialoog met anderen. Ook richt ik mij op het investeren in onze toekomstige generaties.” Voor de beweging vertaalt hij boeken en artikelen in het Nederlands.