Denktank geen initiatief Gulenbeweging: Reactie op NRC

Op 23-02-2017 verscheen op NRC.nl het artikel “Onafhankelijke denktank blijkt van Gulenbeweging”. In dit artikel wordt onterecht beweerd alsof de Hizmet-beweging achter dit initiatief staat. Wij willen op de feitelijke onjuistheden in dit bericht reageren.

Vooropgesteld: het Institute of Social Studies is geen initiatief van de Hizmet-beweging.

Ten tweede zien wij geen enkele reden om daar geheimzinnig erover te doen. Alles is transparant, getuige de website van het Hizmet-Overleg.

Ten derde: iedereen kan initiatief nemen om bijeenkomsten te organiseren, al dan niet geïnspireerd zijn. Net zoals je niet een initiatief van protestanten, humanisten, atheïsten etc. alszijnde bestempelt, is het eveneens onjuist om alle initiatieven en activiteiten waar mensen die door de Hizmet-filosofie zijn geïnspireerd, ‘een Hizmet-initiatief’ te noemen.

Ten vierde: wanneer wij als Hizmet-beweging de behoefte voelen om bijeenkomsten te organiseren, zullen wij dat dan via www.hizmetbeweging.nl communiceren. Dat hebben wij onlangs tijdens onze persbijeenkomst gedaan en ook hebben wij veelvuldig in de media onze grondhouding en standpunten onder de aandacht gebracht.

Tot slot, iedereen heeft de vrijheid activiteiten en bijeenkomsten te organiseren en standpunten in te nemen.

Hizmet-Overleg