Reactie op Volkskrant artikel over ‘donaties Gulenaanhangers’

donaties

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant op 15 oktober 2016 willen wij vanuit het Hizmet-overleg het volgende mededelen:

Vragen over financiën

Recent zijn er vragen gesteld over hoe de geldstromen binnen de Hizmetbeweging in Nederland lopen. Hier geven wij graag helderheid over, zoals u ook zult kunnen lezen in dit bericht. Er zijn al eerder onderzoeken verricht naar dit onderwerp, waarin de nodige openheid al is geboden. Verder hebben de meeste organisaties die zijn opgericht door mensen uit de beweging een ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn zij verplicht onder andere hun financiën openbaar toegankelijk te maken op hun websites. Geïnteresseerden kunnen daar een blik op werpen.

 

Turkije

Hiermee is nog niet alles gezegd. De Hizmetbeweging is in het verleden, in Turkije als in Nederland, meerdere malen beschuldigd van allerlei onkuise zaken. De afgelopen jaren is de Turkse regering veel verder hierin gegaan en beschuldigt de Hizmetbeweging openlijk van terrorisme. Eerst hadden zij het over een ‘terreurorganisatie zonder wapens’, maar maanden voor de couppoging maakten zij daar enkel een ‘terreurorganisatie’ van. Dat er de afgelopen 50 jaar wereldwijd geen enkele veroordeling is geweest van de Hizmetbeweging, laat duidelijk zien dat de ongefundeerde claims jegens de beweging geen stand houden na een eerlijk juridisch proces.

 

Belofte heksenjacht in Nederland

Vanuit Turkije doen de afgelopen jaren de Turkse regering en vele leden van de AKP de belofte om de heksenjacht tegen de Hizmetbeweging ook in het buitenland te voeren. De eerste paar stappen zijn de afgelopen maanden al ondernomen, zoals ook in Nederland dat duidelijk werd in de nasleep van de couppoging. Wij verwachten dat verschillende aantijgingen als die vandaag in de Volkskrant werden opgetekend, de komende periode zullen intensiveren qua frequentie. Dit zien wij als een onderdeel van de heksenjacht die doorgetrokken wordt naar Nederland.

 

Uitnodiging fundraising

De fundraising-bijeenkomsten, ook wel bekend als ‘himmet’ binnen de Hizmetbeweging, zijn donatiebijeenkomsten waarbij filantropen, ondernemers en andere sympathisanten vrijwillig een bedrag toezeggen. De meeste mensen die deelnemen aan een himmet-bijeenkomst zijn moslim en steunen goede initiatieven vanuit het islamitische principe van aalmoes (‘zakat’), wat inhoudt dat een moslim jaarlijks minimaal 2,5% van diens bezit moet afstaan aan minderbedeelden. Filantropen en succesvolle ondernemers die 2,5% van hun bezit doneren kan al snel oplopen in tientallen duizenden euro’s. Dit is niets nieuws voor moslims. Zo doen ook nagenoeg alle moskeeën en islamitische organisaties een beroep op de verplichte zakaat-gelden van moslims, tenzij zij met buitenlands geld of anderszins worden gefinancierd.

Zoals wij in het verleden dat hebben gedaan, blijven wij geïnteresseerden uitnodigen om onze activiteiten bij te wonen, inclusief een (himmet) donatiebijeenkomst. Daarmee hopen wij meer inzicht te geven in wat de Hizmetbeweging doet en hoe zij dat voor elkaar krijgt.

 

Vastberaden

Tot slot, wij zijn vastbesloten onze inspanningen te continueren om een bijdragen te leveren aan de Nederlandse samenleving, met name op het gebied van scholing, armoedebestrijding en dialoog. Wij geloven erin en hopen dat de inzet op deze gebieden ons als samenleving verder zal brengen.

 

het Hizmet Overleg