Ze komen bij de Beweging omdat ze deel willen uitmaken van een systeem dat al werkzaam is.

Ze hebben toegang tot de ontmoetingsplaatsen en kanalen die de Beweging beschikbaar stelt om opinies te uiten en mensen te overtuigen en om tot een meerderheidsbesluit te komen. Perspectieven die niet in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van de collectieve actie van de Beweging mogen worden geuit, maar kunnen niet aan de meerderheid worden opgelegd. Dus nieuwkomers bij de netwerken oriënteren zich vaak op nieuwe doelen van transformatie.

Tenzij deelnemers het wereldbeeld van de Hizmetbeweging erkennen en verspreiden, en ze op een bepaalde manier bijdragen aan de diensten, zullen ze het moeilijk vinden om te worden erkend als deelnemer aan de Hizmetbeweging .

Integreren in een dienstverlenend netwerk of in een instelling, vereist echter niet dat ze andere sociale netwerken waartoe ze behoren verlaten, maar ze kunnen die netwerken wel gebruiken om nieuwe boodschappen en bedoelingen waar ze kennis van nemen, te laten circuleren.

Veel mensen van alle rangen en standen en met verschillende intellectuele achtergronden nemen deel aan de dienstverleningsprojecten.

De soorten dienstverlening die Gülen voorstaat – educatie, gezondheid, interculturele en interreligieuze dialoog, samenwerking tussen beschavingen – vereisen actie en betreffen relaties in de alledaagse levens van alle leden van de gemeenschap en van de mensheid.

De relaties zijn affectief: interpersoonlijk, sociaal, informeel en integratief; professioneel: formeel een contractueel; cultureel: educatief, zelf-reflectief, altruïstisch en apolitiek; locatiegebonden: op basis van projecten en veelomvattend; en transnationaal: – vreedzaam, gezamenlijk en civiliserend.

Mensen worden aangetrokken tot de Hizmetbeweging door typische vrienden van de Hizmetbeweging , door mensen in hun onmiddellijke omgeving, buren, en verwanten en door hun gedrag en oprechtheid, door het werk van Gülen te lezen en te luisteren naar zijn lezingen, door de algehele bedoeling en de boodschap van de altruïstische diensten, en door de wereldvisie van de Hizmetbeweging .

De overgrote meerderheid van deelnemers bestaat uit jonge studenten van de universiteit. De daarna grootste groep (bijna even groot) bestaat uit mensen die aan de universiteit zijn afgestudeerd. De gemiddelde leeftijd in de Beweging is 25-30 jaar. De meeste studenten of mensen in de dienstverlenende netwerken komen uit de middenklasse en daarboven. Ze komen uit een goed geïntegreerd milieu, stads, en behalen goede studieresultaten.

De vrijwilligers zijn goed opgeleid, komen van stedelijke middenklasse en zijn relatief bevoorrecht en beter geïntegreerd: zij hebben een technische en culturele competentie of een economisch-functionele positie die het voor hen waarschijnlijker maakt om te mobiliseren omdat ze de tegenstrijdigheden in het systeem zien en ze met hun educatieve niveau en intellectuele milieu de gelijkheidswaarden en antiautoritaire waarden cultiveren.

De deelname onder universitaire studenten en goed opgeleide nieuwkomers met een grote verscheidenheid aan sociale ervaringen en achtergronden is gegroeid, maar dit heeft de Hizmetbeweging niet geradicaliseerd, noch heeft het het ontstaan van kloven veroorzaakt in de Beweging of in de Turkse samenleving. De deelnemers prioriteren in feite particuliere individuele prestatie en uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting en democratische deelname.

Nieuwkomers noch bestaande deelnemers zijn niet-geïntegreerde, uitgesloten, onbeduidende of ontheemde mensen. Onderzoek wijst uit dat deelnemers mensen zijn die actief zijn en geïntegreerd in de gemeenschap.

Dit is in tegenspraak met de algemene veronderstelling dat mobilisatie een verschijnsel is dat betrekking heeft op mensen die het meest zijn getroffen door sociale desintegratie en uitsluiting. Beschikbaarheid voor mobilisatie is in feite niet groot onder marginale- en ontheemde groepen. Degenen die wel deelnemer aan een beweging worden, hebben over het algemeen een meer solide, collectieve identiteit en sterkere banden met een netwerk bestaande uit sociale connecties.

De individuen die samen de dienstverlenende netwerken vormen in de Beweging omvatten een zeer hoog percentage van mensen uit de middenklasse of hogere sociaal-economische posities. Ze ontwikkelen een wijdere visie op de wereld. Ze worden gevoelig voor bepaalde en mondiale aangelegenheden en motieven. Ze verwerven informatie en noodzakelijke vaardigheden en competenties om dienstverleningsprojecten af te leveren die de werkelijke sociale behoeftes aanpakken.

Deelnemers verbinden zich openlijk aan projecten voor educatie, cultuur, interreligieuze dialoog, maatschappelijke vrede en ontwikkelingssamenwerking. Dit brengt hen erkenning als dragers van universele ethische waarden, niet van ideeën of oriëntaties die nauw, marginaal of exclusief zijn.

De geloofsgemeenschappen, inclusief de Gülen beweging, zetten hun wettige en vreedzame activiteiten voort zonder extra aandacht naar zich toe te trekken. Gülen en de Beweging vermeden grote openbare bijeenkomsten maar gingen door met het promoten van de ethiek van de dienstbaarheid door te publiceren en kleine bijeenkomsten bij te wonen.

Op dit moment ging de Beweging weer gebruik maken van technologie. Voor de eerste keer in Turkije werden de preken van een prediker opgenomen op video en via videobanden verspreid. Na de staatsgreep bleef de Beweging groeien en succesvol functioneren. In 1982 richtten deelnemers van de Beweging een privé hogeschool op in Izmir, Yamanlar Koleji.