Hizmet stimuleert dialoog tussen verschillende groepen om deze dichter bij elkaar te brengen. Het gaat hierbij niet alleen om interreligieuze en interculturele dialoog maar ook dialoog tussen jongeren en ouderen. Door middel van dialoog wil de Hizmetbeweging de kloof tussen groepen overbruggen. Dit moet leiden tot een leefbare samenleving waarin vrede, wederzijds respect en begrip voor elkaar overheersen. Tevens moet iedereen in staat zijn om actief aan de samenleving deel te nemen.