De Hizmetbeweging, ook wel ‘Hizmet’ in het kort genoemd, is een netwerk van vrijwilligers die openstaat voor iedereen. Men is vrij bij te dragen aan een initiatief of project naar keus. Hizmet kent geen lidmaatschap zoals bij een vereniging. Derhalve kunnen mensen vrijelijk deelnemen aan activiteiten en afstand ervan nemen wanneer zij willen. De Hizmetbeweging in Nederland is niet verzameld onder een koepel zoals bij moskeeorganisaties. De activiteiten worden met name bekostigd door de inzet en bijdragen van de mensen die Hizmet een warm hart toedragen.

Hizmet betekent dienstbaarheid. De Hizmetbeweging verwijst naar de mensen die rondom de ideeën van vooruitstrevende islamgeleerde Fethullah Gulen verzameld zijn en zich dienstbaar aan de mensheid opstellen. Gulen geeft namelijk aan dat de uitdagingen van de mensheid vandaag de dag hoofdzakelijk in drie domeinen te vinden zijn: onwetendheid, armoede en verdeeldheid. Door ons dienstbaar op te stellen voor respectievelijk onderwijs, liefdadigheid en dialoog, hoopt de Hizmetbeweging een bijdrage te leveren aan het oplossen van die uitdagingen.