Hizmet roept op tot kalmte

Helaas zijn de spanningen tussen Nederland en Turkije de afgelopen dagen behoorlijk opgelopen n.a.v. de eis van de Turkse regering om op hun voorwaarden in Nederland campagne te voeren aangaande het referendum welke op 16 april 2017 in Turkije plaatsvindt.

Op de avond van 11 op 12 maart jl. heeft een demonstratie plaats gevonden bij het Turkse consulaat in Rotterdam, met jammer genoeg  vernielingen, gewonden en arrestaties ten gevolge.

Nederland en Turkije hebben een lange traditie van vriendschappelijke relaties. We spreken dan ook onze hoop uit dat de relaties tussen beide landen snel zullen normaliseren.

Verder spreken we onze zorg uit dat al deze ontwikkelingen het integratieproces van de Turkse-Nederlanders dreigt te verstoren. De toekomst van de Turkse-Nederlanders ligt in Nederland. Het is dan ook noodzakelijk vanuit deze realiteit te handelen. Turkse-Nederlanders dienen een natuurlijke onderdeel van de Nederlandse samenleving te worden. Alle betrokkenen hebben hierin een taak en verantwoordelijkheid.

Tot slot roepen we iedereen op om in deze turbulente tijden de kalmte te bewaren.