Hollanda Hizmeti ile adım adım güzelliklere doğru

Sekiz ay evvel başlamış olduğumuz Hollanda Hizmet Hareketi öz analiz çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz. Geçtigimiz Pazar günü ‘Hizmet-zelfanalyse’ çalışmasının bir faslını daha tamamladık. Bu faslın ana aktivitesi olan grub mütalaalarını büyük bir katılım ile gerçekleştirdik.

 

Altmış civarında Hizmet gönüllüleri tüm gün süren, yoğun ama bir o kadar da verimli olan bir gün geçirdiler. Bay, bayan, akademisyen, talebe, mütevelli, uzman, esnaf, muhacir, abla ve abilerimiz, gruplara dengeli dağılıp, Hollanda Hizmet Hareketini ilgilendiren temel konularını profesyonel bir format çerçevesinde derinlemesine mütalaa ettiler. Zarurete binaen bu gün sadece Hollandaya bakan yönü ile hareketin yapılanmasındaki eksiklikler, iç ve dış iletişimdeki aksaklıklar, Hollanda toplumuna katılımdaki yetersizlikler  ve bunların doğurabileceği riskleri değerlendirdik.

 

Bu gerçekleştirmiş olduğumuz oturumu  dört aşamanın üçüncüsü olarak görebiliriz:

 

Geçtiğimiz aylarda atılan adımlar şunlar:

 1. 1. Aşamada: dış cenahın Hizmet hareketi hakkındaki görüşlerini derlemek
  1. Yaptığımız: 1997 – 2018 seneleri arası Hizmet ile alakalı tüm Hollandaca yayınlanan gazete haberlerinin ve bilimsel çalışmaların derlenmesi ve analizi (2300 civarı kaynak değerlendirildi)
 2. 2. Aşamada: Hizmet gönüllülerinin kendi Hollanda Hizmetleri ile alakalı düşüncelerini online-survey aracılığı ile toplamak
  1. Yaptığımız: Online-anket ile 270 insanımızın Hollanda Hizmetinin güzellikleri, eksiklikleri ve riskleri başlıkları altında değerlendirmelerini ve tavsiyelerini toplamak
 3. 3. Aşamada: İlk iki aşamada öne çıkan eksikliklerin, risklerin ve fırsatların temelinde yatan nedenleri derinlemesine irdelemek
  1. Yaptığımız: 18 Aralık Pazar günü grup mütalaaları şeklinde ‘Kök neden analizi’ (root-cause analysis) yapılmıştır
 4. 4. Aşamada: İlk üç aşamada toplanan tüm bilgilerin analizi yapılması ve tavsiyeler içeren rapor hazırlanması.
  1. Yapacağımız: tüm verileri analiz edip raporlaştırmak ve ülkesel ve lokal Hizmet-istişarelerine gereken değişim için somut öneriler sunmak.

 

Bu çalışmadaki hedefimiz

Bu yapmakta oldugumuz dahili ve harici paydaşlar analizi ile hedefimiz hizmetin yöneticilerine ve katılıcımlarına, Hollanda Hizmetinin eksiklerini, risklerini ve fırsatlarını objektif verilere dayandırarak net bir şekilde ortaya koyup, reaktif (düzeltici tedbirler), önleyici ve proaktif tedbirler iceren somut, gerçekçi ve taban tarafından makul ve kabul görülen, stratejik politikalar geliştirmelerinde tavsiyelerde bulunmak.

 

Ulaşmak istediğimiz nihai hedef

Hizmet istişarelerine (Hizmet-overleg) tabanın arzu ve istekleri doğrultusunda, Hollanda toplumuna uygun, verimli ve kalıcı hizmetler  geliştirmeleri için stratejik somut öneriler sunmak.

 

Sırasıyla atılacak adımlar

Önümüzdeki haftalarda 18 Aralık Pazar günü yapılan grup görüşmelerinin analizi yapılacak. Bunun akabinde tüm verileri raporlaştırıp, Şubat ayında Hizmet Overleg’e somut öneriler sunulacak. Bu gayretlerin sonunda Hizmet Overleg ile birlikte Hollanda Hizmetinin bir yol haritasi cizilecek. Ülkesel ve yerel istişarelerin (overleggen) vasıtası ile çizilmiş olan yol haritası taban ile paylaşılacak ve desteği sorulacak. Destek alındıktan sonra uhuvvet ve ittifak içinde ve  Allah’ın (cc) inayeti ile daha güzel günlere yelken açılacak.

 

Gelişmelerden haberdar kalmak isterseniz

Sorularınız varsa veya gelecek gelişmelerden haberdar kalmak isterseniz, Platform INS olarak sizlere seve seve yardımcı olmak isteriz. Müdüremiz Saniye Çalkin Hanım ile irtibata geçebilirsiniz: [email protected]  veya 06-24737443.