,

Fethullah Gulen over Corona: steunbetuiging en adviezen

De inspiratiebron van Hizmet, islamgeleerde Fethullah Gulen, heeft zijn steunbetuiging en medeleven geuit aan degenen die hun dierbaren hebben verloren als gevolg van het Coronavirus dat zich over de hele wereld heeft verspreid. “Ik bid voor een spoedige genezing van degenen die ziek zijn.” geeft hij hier aan.

Gulen roept op om zowel een gebed in daad, als een gebed in woord te doen.

Onder een Gebed in daad verstaat hij voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de volksgezondheid.

Over het Gebed in woord zegt hij: “Naast ons met hartzeer gevulde smeekbeden, welke gebed in woorden zijn, [moeten we ons] wenden tot de Schepper van de gehele mensheid.”

“Kom niet bijeen. Ook niet voor het gebed.”

In een andere verklaring geeft hij aan dat mensen zelfs niet voor het gebed bijeen moeten komen, laat staan voor andere redenen.

“Geef aan onze vrienden door dat zij de komende tijden niet bijeen moeten komen. Ook niet voor het gebed. Houd zelfs de kleinste bijeenkomsten online. Stel bezoek aan familie en vrienden uit. Houd je aan de principe van maximale isolatie, minimaal contact. Moge onze Heer deze moeilijke tijden zowel voor ons, als voor de gehele mensheid zegenen en ervoor zorgen dat het een aanleiding wordt voor veel goeds.”