B. KARADEMIR (3)

Burhan is huisarts te Rotterdam. Hij is geboren in een dorpje in Gelderland. Toen hij geneeskunde ging studeren, kwam hij via andere studenten in contact met het gedachtegoed van de heer Gülen. Hij is voor hem een voorbeeld en biedt hem een leidraad om de Islam in de moderne tijd te belijden. “De essentie van Islam is net zoals bij alle andere religies liefde en respect voor de medemens”. Door met anderen een oprechte dialoog te voeren, en niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan anderen. Dat is volgens Burhan ook terug te zien in het werk van Gülen. “Zijn oprechtheid en zijn altruïsme zijn een inspiratiebron voor Moslims, voor ook voor heel veel anderen. Zijn ideeën zijn universeel. Hij oppert een visie waarin iedereen in vrede kan leven”. Burhan wijst op het belang van onderwijs en dialoog.

IZZET OZKAN (3)

Izzet uit Zaandam is in het dagelijkse leven arts. Hij beschouwt Gülen als iemand die hem helpt bij het begrijpen van de Islam en de Koran op een manier die toepasbaar is in de moderne samenleving, zonder afbreuk te doen aan de kern van religie. Izzet zet zich in om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving, met behoud van identiteit. “Gülen wijst op het belang van de dialoog met anderen. Ook richt ik mij op het investeren in onze toekomstige generaties.” Voor de beweging vertaalt hij boeken en artikelen in het Nederlands.

ISMAIL SEVINC (4)

Ismail is arts en heeft een eigen onderneming op het gebied van medisch advies. De heer Gülen laat voor hem zien hoe je als Moslim in harmonie met de westerse samenleving kunt zijn, zonder je eigen normen en waarden te verloochenen. Dialoog en tolerantie zijn daarbij essentieel. “Gülen zet zich in om een ‘botsing der beschavingen’ te voorkomen, door dialoog, een open houding en anderen in hun waarde te laten. Zijn gedachtegoed is ook belangrijk om radicalisering van Moslimjongeren te voorkomen”. Ook Ismail legt de nadruk op een focus op wat ons in de samenleving verbindt in plaats van wat ons anders maakt. Tijdens zijn studie geneeskunde ontmoette hij andere studenten die door Gülen geïnspireerd zijn. “Daarvoor was ik meer politiek geëngageerd en meende dat daar de oplossing lag. Gaandeweg merkte ik dat politiek eerder voor meer polarisatie zorgt en mensen eerder uit elkaar speelt dan bij elkaar brengt”. Ismail is voorzitter van een sociaal-culturele instelling op het gebied van onderwijs. Ook zit hij in het bestuur van een hulporganisatie om ziekte en armoede te bestrijden. Onlangs is hij met een groep artsen in Nigeria geweest om aan de lokale bevolking zorg te verlenen. Dat de beweging in Nederland soms ook kritiek krijgt, stelt hem teleur. “Juist dankzij bewegingen als de Gulen-beweging integreren Moslims succesvol in de Nederlandse maatschappij en dragen ze bij aan de welvaart van Nederland. Daarnaast houdt de beweging zich onder meer bezig met onderwijs voor de jeugd. Met onderwijsinstellingen, huiswerkbegeleiding en examencentra wordt schooluitval voorkomen, en zorgen we ervoor dat de jongeren hun steentje bijdragen aan de toekomst van Nederland”.