ERCAN TORUN (3)

Wijlen Ercan Torun was Algemeen Secretaris van onderwijsstichting Cosmicus in Rotterdam. Hij studeerde informatica en was altijd actief in onderwijsondersteunende activiteiten en het onderwijs zelf. Tijdens zijn studie aan de universiteit leerde hij de heer Gülen kennen via zijn boeken. Volgens hem ging het om het accepteren van mensen zoals ze zijn en mensen in hun waarde te laten. “Gülen is oprecht gericht op het creëren van een leefbare samenleving waarin alle mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn. Daarbij draagt goed onderwijs voor een belangrijk deel bij aan goed burgerschap en een leefbare samenleving,” aldus Ercan.

Onze waardevolle vriend, collega en medereiziger Ercan overleed in 2015. Deze pagina is een hommage aan hem en waar hij zich hard voor heeft gemaakt.

Hommage aan Ercan Torun

ALPER ALASAG (4)Alper uit Rotterdam is secretaris bij dialoogstichting Platform INS. De heer Gülen is volgens hem een vredesactivist en onderwijsactivist. En hij loopt voorop in de dialoog tussen mensen. Van huis uit een islamitisch geleerde en denker heeft Gülen zijn ideeën zelf in de praktijk gebracht. “Daarom is hij een bron van inspiratie voor mij en voor vele anderen in Nederland, Turkije en elders ter wereld. Hij heeft sinds de jaren zestig een verbindende rol gespeeld in een verharde maatschappij waarin groepen vanuit verschillende ideologieën tegenover elkaar staan”. Volgens Alper heeft Gülen met dialoog andersdenkenden bij elkaar gebracht en veel betekend voor het bewaren van de vrede in Turkije. Sinds zijn studentenjaren is hij actief bij de beweging in Nederland betrokken. Eerst organiseerde hij huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren. Sinds 2000 is hij werkzaam bij Platform INS, wat vroeger Stichting Islam en Dialoog was. “Gülen heeft sociaal betrokken mensen, die zich in willen zetten voor de samenleving, concrete handvatten gegeven om ondanks verschillen en vooroordelen samen op te trekken”.

SELMA ABLAK (6)

Selma komt uit Barendrecht en is financieel adviseur. De heer Gülen heeft haar geïnspireerd om bij te dragen aan de maatschappij. Op dit moment is zij voorzitter van stichting Rosarium in Rotterdam. Selma benadrukt het belang van onderwijs: “Gülen ziet onderwijs als een middel om wereldvrede te bereiken.” Ook vindt Selma het waardevol dat Gülen het vaak over de emancipatie van vrouwen heeft en dit probeert te bevorderen.

SANIYE CALKIN-webSaniye is opgegroeid in Enschede en verhuisde 10 jaar geleden naar Almere. Van huis uit accountant, is Saniye tegenwoordig voorzitter van Platform ZijN (Vrouwen Platform Nederland).  Platform ZijN streeft naar het vergroten van de economische, sociaal-maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen. “Helaas zien we het succes en de vooruitgang van vrouwen in het onderwijs nog niet terug op de arbeidsmarkt”, aldus Saniye. Volgens haar is het niet optimaal gebruiken van de kwaliteiten van de vrouw een vorm van kapitaalvernietiging, zowel voor vrouwen als voor de Nederlandse maatschappij.
Dankzij Gülen is Saniye als vrouw bewuster geworden van haar positie en rol in het gezin en in de samenleving. Hoe belangrijk het is om in jezelf te investeren, je te ontwikkelen en actief deel te nemen aan de maatschappij. “En ervoor te zorgen dat ik middenin de Nederlandse samenleving sta en zo een rolmodel kan zijn voor mijn 3 dochters”, aldus Saniye. Ze constateert dat er in Nederland nog veel onbekendheid bestaat over de Islam en de Gülen-beweging. Saniye: “Dankzij Gülen kan ik als moslima mijn weg vinden in de moderne samenleving en tegelijkertijd mijn geloof belijden.”

MEHMET CERIT (3)Mehmet woont in Schiedam en is opgeleid in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens zijn studietijd leerde hij de boeken van de heer Gülen kennen. Als kind van gastarbeiders – zijn ouders werkten allebei in een metaalfabriek in Hengelo – lag het in de verwachting dat ook Mehmet in de fabriek zou gaan werken. “Ik heb echter mijn eigen pad bewandeld, en heb ervoor gekozen door te leren. Het belang dat Gülen aan onderwijs hecht, heeft mij in mijn keuze gesterkt.” Mehmet heeft ook anderen aangemoedigd om onderwijs te volgen. “Ik heb altijd jongeren gesteund en geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen, vooral die jongeren waarvan de ouders deze rol niet konden spelen. Gülen heeft ook gezegd dat je beter scholen kunt oprichten dan nog meer moskeeën, om het belang van onderwijs te benadrukken,” aldus Mehmet. Zijn passie voor het onderwijs heeft ervoor gezorgd dat hij samen met anderen aan de basis heeft gestaan van de oprichting van een middelbare school in Rotterdam. Hij is nu Hoofdredacteur bij Zaman Hollanda en Zaman Vandaag.