Helaas zijn de spanningen tussen Nederland en Turkije de afgelopen dagen behoorlijk opgelopen n.a.v. de eis van de Turkse regering om op hun voorwaarden in Nederland campagne te voeren aangaande het referendum welke op 16 april 2017 in Turkije plaatsvindt.

Op de avond van 11 op 12 maart jl. heeft een demonstratie plaats gevonden bij het Turkse consulaat in Rotterdam, met jammer genoeg  vernielingen, gewonden en arrestaties ten gevolge.

Nederland en Turkije hebben een lange traditie van vriendschappelijke relaties. We spreken dan ook onze hoop uit dat de relaties tussen beide landen snel zullen normaliseren.

Verder spreken we onze zorg uit dat al deze ontwikkelingen het integratieproces van de Turkse-Nederlanders dreigt te verstoren. De toekomst van de Turkse-Nederlanders ligt in Nederland. Het is dan ook noodzakelijk vanuit deze realiteit te handelen. Turkse-Nederlanders dienen een natuurlijke onderdeel van de Nederlandse samenleving te worden. Alle betrokkenen hebben hierin een taak en verantwoordelijkheid.

Tot slot roepen we iedereen op om in deze turbulente tijden de kalmte te bewaren.

Op deze pagina vindt u een overzicht van hoe deze website is opgezet. U kunt direct doorklikken naar de gewenste pagina.

OVER HIZMET

Alle achtergrondinformatie over Hizmet, Fethullah Gulen, experts over Hizmet en enkele sympathisanten van de beweging.

ACTUEEL

Alle persberichten, reacties en overige berichten van de Hizmet-beweging treft u hier. Ook treft u een overzicht van mediaberichten waar Hizmet in is verschenen.

VRAAG & ANTWOORD

Antwoorden op de veelgestelde vragen vindt u hier. U kunt ook uw eigen vraag insturen, indien gewenst anoniem.

HIZMET-OVERLEG

Hier krijgt u meer inzicht in hoe Hizmet werkt, welk overleg er gevoerd wordt en wie dé aanspreekpunt vormt van de beweging. Ook kunt u contact opnemen.

Op 23-02-2017 verscheen op NRC.nl het artikel “Onafhankelijke denktank blijkt van Gulenbeweging”. In dit artikel wordt onterecht beweerd alsof de Hizmet-beweging achter dit initiatief staat. Wij willen op de feitelijke onjuistheden in dit bericht reageren.

Vooropgesteld: het Institute of Social Studies is geen initiatief van de Hizmet-beweging.

Ten tweede zien wij geen enkele reden om daar geheimzinnig erover te doen. Alles is transparant, getuige de website van het Hizmet-Overleg.

Ten derde: iedereen kan initiatief nemen om bijeenkomsten te organiseren, al dan niet geïnspireerd zijn. Net zoals je niet een initiatief van protestanten, humanisten, atheïsten etc. alszijnde bestempelt, is het eveneens onjuist om alle initiatieven en activiteiten waar mensen die door de Hizmet-filosofie zijn geïnspireerd, ‘een Hizmet-initiatief’ te noemen.

Ten vierde: wanneer wij als Hizmet-beweging de behoefte voelen om bijeenkomsten te organiseren, zullen wij dat dan via www.hizmetbeweging.nl communiceren. Dat hebben wij onlangs tijdens onze persbijeenkomst gedaan en ook hebben wij veelvuldig in de media onze grondhouding en standpunten onder de aandacht gebracht.

Tot slot, iedereen heeft de vrijheid activiteiten en bijeenkomsten te organiseren en standpunten in te nemen.

Hizmet-Overleg

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant op 15 oktober 2016 willen wij vanuit het Hizmet-overleg het volgende mededelen:

Vragen over financiën

Recent zijn er vragen gesteld over hoe de geldstromen binnen de Hizmetbeweging in Nederland lopen. Hier geven wij graag helderheid over, zoals u ook zult kunnen lezen in dit bericht. Er zijn al eerder onderzoeken verricht naar dit onderwerp, waarin de nodige openheid al is geboden. Verder hebben de meeste organisaties die zijn opgericht door mensen uit de beweging een ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn zij verplicht onder andere hun financiën openbaar toegankelijk te maken op hun websites. Geïnteresseerden kunnen daar een blik op werpen.

 

Turkije

Hiermee is nog niet alles gezegd. De Hizmetbeweging is in het verleden, in Turkije als in Nederland, meerdere malen beschuldigd van allerlei onkuise zaken. De afgelopen jaren is de Turkse regering veel verder hierin gegaan en beschuldigt de Hizmetbeweging openlijk van terrorisme. Eerst hadden zij het over een ‘terreurorganisatie zonder wapens’, maar maanden voor de couppoging maakten zij daar enkel een ‘terreurorganisatie’ van. Dat er de afgelopen 50 jaar wereldwijd geen enkele veroordeling is geweest van de Hizmetbeweging, laat duidelijk zien dat de ongefundeerde claims jegens de beweging geen stand houden na een eerlijk juridisch proces.

 

Belofte heksenjacht in Nederland

Vanuit Turkije doen de afgelopen jaren de Turkse regering en vele leden van de AKP de belofte om de heksenjacht tegen de Hizmetbeweging ook in het buitenland te voeren. De eerste paar stappen zijn de afgelopen maanden al ondernomen, zoals ook in Nederland dat duidelijk werd in de nasleep van de couppoging. Wij verwachten dat verschillende aantijgingen als die vandaag in de Volkskrant werden opgetekend, de komende periode zullen intensiveren qua frequentie. Dit zien wij als een onderdeel van de heksenjacht die doorgetrokken wordt naar Nederland.

 

Uitnodiging fundraising

De fundraising-bijeenkomsten, ook wel bekend als ‘himmet’ binnen de Hizmetbeweging, zijn donatiebijeenkomsten waarbij filantropen, ondernemers en andere sympathisanten vrijwillig een bedrag toezeggen. De meeste mensen die deelnemen aan een himmet-bijeenkomst zijn moslim en steunen goede initiatieven vanuit het islamitische principe van aalmoes (‘zakat’), wat inhoudt dat een moslim jaarlijks minimaal 2,5% van diens bezit moet afstaan aan minderbedeelden. Filantropen en succesvolle ondernemers die 2,5% van hun bezit doneren kan al snel oplopen in tientallen duizenden euro’s. Dit is niets nieuws voor moslims. Zo doen ook nagenoeg alle moskeeën en islamitische organisaties een beroep op de verplichte zakaat-gelden van moslims, tenzij zij met buitenlands geld of anderszins worden gefinancierd.

Zoals wij in het verleden dat hebben gedaan, blijven wij geïnteresseerden uitnodigen om onze activiteiten bij te wonen, inclusief een (himmet) donatiebijeenkomst. Daarmee hopen wij meer inzicht te geven in wat de Hizmetbeweging doet en hoe zij dat voor elkaar krijgt.

 

Vastberaden

Tot slot, wij zijn vastbesloten onze inspanningen te continueren om een bijdragen te leveren aan de Nederlandse samenleving, met name op het gebied van scholing, armoedebestrijding en dialoog. Wij geloven erin en hopen dat de inzet op deze gebieden ons als samenleving verder zal brengen.

 

het Hizmet Overleg

De Hizmetbeweging in Nederland heeft haar persstatement uitgebracht naar aanleiding van de couppoging in Turkije & de gevolgen ervan in Nederland.

In haar persstatement, doet de Hizmetbeweging in Nederland een belangrijke mededeling over de gevolgen van de coup in Turkije. Deze heeft namelijk in Nederland angst en vernieling teweeg gebracht en blijft dat doen. Ook wordt er een oproep gedaan aan het Nederlandse volk in de hoop de spanningen alhier te verminderen.

Klik hier voor het gehele persstatement.