De Nederlandse Hizmet-beweging het visiedocument De Nederlandse Hizmet: een beweging in beweging. Hierin worden vragen beantwoord over de visie, missie, organisatie en financiering van Hizmet, waarover nog steeds onvolledige en verkeerde kennis bestaat. De beweging laat zien dat zij na vijftig jaar migratiegeschiedenis onderdeel is geworden van de Nederlandse samenleving en daaraan een duurzame bijdrage levert.

 

Nog steeds veel onduidelijkheid

Zo’n tien jaar geleden begon de belangstelling te groeien voor de Hizmet-beweging, de aanhangers van het gedachtegoed van Fethullah Gülen. Mede door ontwikkelingen in Turkije werden Kamervragen gesteld, verschenen berichten in de media en werd aan Hizmet-sympathisanten gevraagd wie ze zijn, wat ze doen en op welke manier, met hoeveel mensen ze zijn, wat hun organisatievorm is, wie abi’s zijn en hoe de financiering plaatsvindt. Tegelijkertijd ontstond binnen de beweging de wens tot professionalisering en aanpassing aan de Nederlandse werkelijkheid.

Om aan deze vragen en wensen te voldoen, ontplooit de Hizmet-beweging sindsdien meerdere initiatieven. Er worden lezingen en conferenties georganiseerd, er verschijnen vele artikelen en boeken, www.hizmetbeweging.nl en www.fethullahgulen.nl zijn gelanceerd, het Hizmet-overleg is openbaar, en er bestaan aanspreekpunten voor en over de beweging. Dit alles blijkt ontoereikend om te voldoen aan de behoefte aan kennis en inzicht, want bij journalisten, politici en bestuurders bestaat nog steeds onvolledige en verkeerde kennis over de Hizmet-beweging.

 

Heldere informatie

Om dit beter aan te pakken is er onder meer in zelfreflectie- en brainstormsessies intensief van gedachten gewisseld met interne en externe partijen, waaronder niet bij de beweging betrokken politici, bestuurders en wetenschappers. Het doel was het verbeteren van de activiteiten, missie en oriëntatie van de Hizmet-beweging in Nederland en te komen tot een heldere formulering hiervan. Het nationale overlegorgaan van de Hizmet-beweging in Nederland, tevens het aanspreekpunt voor pers en andere geïnteresseerden, nam het initiatief hiertoe.

De publicatie van het visiedocument is vervroegd wegens grote interesse in de Hizmet-beweging na de recente ontwikkelingen in Turkije. Buitenstaanders willen de beweging beter begrijpen en Hizmet-sympathisanten willen de beweging beter laten inbedden in Nederlandse organisatiestructuren.

Het document biedt inzicht in de idealen, missie, visie en doelstellingen van de Nederlandse Hizmet-beweging, waarvan de sympathisanten nogmaals vastleggen hoe zij hun rol in de Nederlandse samenleving zien, en vooral ook hoe zij aan diezelfde samenleving een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Het Hizmet-overleg dankt iedereen voor hun zeer waardevolle bijdragen aan het visiedocument en hoopt en vertrouwt dat Hizmet-sympathisanten middels deze vastgestelde route krachtig en duurzaam hun bescheiden bijdragen kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving.

De titel spreekt voor zich en het artikel is een zeer krachtig statement tegen de verdorven en geweldadige ideologie van IS. “Goede moslim kiest niet het Westen, maar IS als de vijand”. Alles over de vraag waarom jongeren zich aangetrokken voelen tot de totalitaire ideologie van IS. Zelfonderzoek naar dat gegeven is een islamitische plicht, schrijft Fethullah Gülen, zo ook het uitdragen van democratische waarden en verdraagzaamheid.

Naar aanleiding van de meedogenloze aanslagen op onschuldige burgers in Londen en Manchester zijn de laatste in een reeks zinloze gewelddaden, gepleegd door de zogeheten Islamitische Staat, een groepering die geen andere aanduiding verdient dan het onmenselijkste criminele netwerk ter wereld.

Daarover zegt Gülen: “Alle moslims zouden de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten helpen nieuwe aanslagen af te wenden en de levensaders ervan af te snijden. Sinds haar oprichting, uit de as van Al-Qaeda in Irak, houdt IS zich enkel bezig met bedrog en moord. Ondanks haar misleidende naam, representeert IS een verdraaiing van de islam. Haar kleding, vlaggen en leuzen kunnen niet verhullen hoe afschuwelijk ze de geest van de islam verraadt.”

Lees het volledige artikel op de website van NRC via deze link: https://goo.gl/FMQuXb

In de Washington Post is vandaag een stuk van Gulen verschenen over de ontmoeting tussen Trump en Erdogan die vanavond zal plaatsvinden.
Daarin benadrukt Gulen dat hij Turkije niet meer herkent en hoopt op hulp van het Westen om Turkije weer op het rechte pad te krijgen: “The West must help Turkey return to a democratic path.”
 
Lees het hele stuk in de Washington Post: 
 

In navolging van de Duitse inlichtingenchef Kahl volgt ook het Britse parlement met een onderzoek waarin het aangeeft dat er onvoldoende bewijs is dat Gülen en diens Hizmet-beweging schuldig kan worden bevonden van de Turkse couppoging. Dat is onder andere te lezen in de deelconclusies op pagina’s 36 en 38 van het rapport (zie bijlage).

Het Britse onderzoek

Een 82 pagina’s tellend rapport over de Brits-Turkse betrekkingen waarvan ongeveer 20 pagina’s zijn gewijd aan de Turkse couppoging in relatie met Gülen en de Hizmet-beweging. Het rapport van het Britse parlement is er duidelijk over: “Er is een relatief gebrek aan hard bewijs dat de Gülenbeweging als geheel en haar leiderschap schuldig kan worden bevonden voor de couppoging.” Opvallend in dit rapport is ook dat 9 maanden later niet één persoon aangewezen kan worden die door een rechtbank schuldig is bevonden voor betrokkenheid bij de couppoging, laat staan iemand die schuldig is bevonden met motieven vanuit de Gülenbeweging. Daaraan toegevoegd dat Gülen vlak na de couppoging zei: “Als er individuen van de beweging betrokken zijn geweest bij de coup dan hebben zij verraad gepleegd aan mijn leer en alles wat ik de afgelopen 40 jaar heb verdedigd.”

Onze zorgen zijn nog niet voorbij

De Hizmet-beweging is optimistisch na de Duitse en Britse verklaringen maar het gevaar is nog altijd niet geweken. Zo is recentelijk ook gebleken dat Michael Flynn, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van president Donald Trump, voor zijn aantreden serieuze gesprekken voerde met Turkse ministers over het ‘ontvoeren’ van Gülen. James Woolsey, oud-directeur van de CIA zei daarover: ‘Het was een soort brainstorm maar wel over een heel serieuze zaak die duidelijk een schending van de wet zou vormen.’ Het baart ons zorgen dat deze zelfde Flynn onderdeel was een lobby met de in Nederland geregistreerde Inovo B.V en vragen ons af of diens invloed niet verder reikt dan de bewezen banden met Flynn.

Nederlandse bevindingen

Het Britse onderzoek geeft in duidelijke taal weer dat er voor de beweging in haar geheel en de leiderschap van de Gülenbeweging, geen bewijs is voor betrokkenheid bij de couppoging. Desondanks zijn er Turkse media die ditzelfde rapport geframed hebben en het tegenovergestelde ermee proberen te beweren. De verklaringen van de inlichtingendienst van Duitsland (recentelijk ook de Amerikaanse) en het onderzoek van het Britse parlement hebben de onschuld van Gülen en de Hizmet-beweging onderschreven. Wij vragen ons om deze redenen ook af wat de bevindingen in Nederland zijn.

Link naar het rapport:

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/615/615.pdf

 

 

David Nunes – Chairman Intelligence Committee (VS) in FOX News: ‘House Intel Chair: Hard To Believe Gulen Behind Turkey Coup’:

 

Aslandogan is de directeur van ‘Alliance for Shared Values’, de Amerikaanse dialoogstichting van Hizmet gericht op ‘peaceful coexistence’ en waar Fethullah Gulen de ere-voorzitter van is. Aslandogan staat de media vaker te woord wanneer zij in contact willen komen met Fethullah Gulen en heeft EenVandaag en de NRC te woord gestaan over de huidige internationale aangelegenheden, maar ook kwesties die Nederland aangaan.

In Nederland heeft Aslandogan de NRC en EenVandaag te woord gestaan over de huidige toestand van de beweging in Turkije, de toekomst van Hizmet na Gülens dood en heeft hij het gehad over de toegenomen internationale spanningen tussen Turkije en Europese landen als Duitsland en Nederland.

Ook aan de situatie in Nederland is de nodige aandacht besteed en in het kader van meer openheid te bieden heeft de Hizmet-beweging in Nederland het initiatief genomen een vernieuwde website te lanceren (www.hizmetbeweging.nl) waarin zij een centraal aanspreekpunt bieden voor geïnteresseerden en de Nederlandse pers.

De aanleiding voor Aslandogan zijn komst is de uitnodiging die hij ontving om in het Europarlement te spreken op 21 maart. Tijdens zijn komst is hij op uitnodiging van media ook naar Amsterdam gekomen. Wij brengen u daarom graag op de hoogte van de uitgebreide uitzending van EenVandaag en het NRC-artikel dat verschenen is.


Klik hier voor het gehele NRC-artikel.