REYIS KURT (3)

Reyis is huisarts in Rotterdam. In zijn middelbare schooltijd hoorde hij voor het eerst over de heer Gülen. “De integriteit en emotie in zijn preken raakten me diep. Ook maakten zijn kennis van theologie, literatuur en wetenschap veel indruk op mij. De talloze gedichten in het Turks, Arabisch en Perzisch die hij paraat heeft en in zijn preken citeert, strelen de geest van de luisteraar.” In Nederland en elders in het westen is Gülen vrij onbekend. Reyis denkt dat meer kennis over de boodschap van Gülen zal bijdragen aan een sterkere samenleving. Door elkaar te leren respecteren en met elkaar in dialoog te treden, ongeacht de religieuze, culturele of ideologische achtergrond van mensen.

O. KAYHAN (3)

Olcay is ondernemer te Rotterdam. Al op jonge leeftijd hoorde hij over de heer Gülen en heeft door de jaren heen een groot aantal van zijn boeken gelezen. “Zijn nieuwe, innovatieve ideeën over Islam en Moslims hebben een enorme indruk op mij gemaakt,” aldus Olcay. Volgens hem is Gülen een religieus verlichter voor Moslims. Olcay is ook penningmeester bij Platform INS, een stichting die zich richt op dialoog. “Gülen moedigt mensen ook aan om met elkaar in dialoog te gaan. Zijn ideeën bieden een model voor hoe we vreedzaam met elkaar samen kunnen leven. Hij zegt dat we in de eerste plaats allemaal mensen zijn, en daarna pas Moslim, Christen, andersgelovig of niet-gelovig.”