Burhan Karademir

B. KARADEMIR (3)

Burhan is huisarts te Rotterdam. Hij is geboren in een dorpje in Gelderland. Toen hij geneeskunde ging studeren, kwam hij via andere studenten in contact met het gedachtegoed van de heer Gülen. Hij is voor hem een voorbeeld en biedt hem een leidraad om de Islam in de moderne tijd te belijden. “De essentie van Islam is net zoals bij alle andere religies liefde en respect voor de medemens”. Door met anderen een oprechte dialoog te voeren, en niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan anderen. Dat is volgens Burhan ook terug te zien in het werk van Gülen. “Zijn oprechtheid en zijn altruïsme zijn een inspiratiebron voor Moslims, voor ook voor heel veel anderen. Zijn ideeën zijn universeel. Hij oppert een visie waarin iedereen in vrede kan leven”. Burhan wijst op het belang van onderwijs en dialoog.