De Nederlandse Hizmet-beweging presenteert het visiedocument De Nederlandse Hizmet: een beweging in beweging. Hierin worden vragen beantwoord over de visie, missie, organisatie en financiering van Hizmet, waarover nog steeds onvolledige en verkeerde kennis bestaat. De beweging laat zien dat zij na vijftig jaar migratiegeschiedenis onderdeel is geworden van de Nederlandse samenleving en daaraan een duurzame bijdrage levert.

Nog steeds veel onduidelijkheid

Zo’n tien jaar geleden begon de belangstelling te groeien voor de Hizmet-beweging, de aanhangers van het gedachtegoed van Fethullah Gülen. Mede door ontwikkelingen in Turkije werden Kamervragen gesteld, verschenen berichten in de media en werd aan Hizmet-sympathisanten gevraagd wie ze zijn, wat ze doen en op welke manier, met hoeveel mensen ze zijn, wat hun organisatievorm is, wie abi’s zijn en hoe de financiering plaatsvindt. Tegelijkertijd ontstond binnen de beweging de wens tot professionalisering en aanpassing aan de Nederlandse werkelijkheid.

Om aan deze vragen en wensen te voldoen, ontplooit de Hizmet-beweging sindsdien meerdere initiatieven. Er worden lezingen en conferenties georganiseerd, er verschijnen vele artikelen en boeken, www.hizmetbeweging.nl en www.fethullahgulen.nl zijn gelanceerd, het Hizmet-overleg is openbaar, en er bestaan aanspreekpunten voor en over de beweging. Dit alles blijkt ontoereikend om te voldoen aan de behoefte aan kennis en inzicht, want bij journalisten, politici en bestuurders bestaat nog steeds onvolledige en verkeerde kennis over de Hizmet-beweging.

Heldere informatie

Om dit beter aan te pakken is er onder meer in zelfreflectie- en brainstormsessies intensief van gedachten gewisseld met interne en externe partijen, waaronder niet bij de beweging betrokken politici, bestuurders en wetenschappers. Het doel was het verbeteren van de activiteiten, missie en oriëntatie van de Hizmet-beweging in Nederland en te komen tot een heldere formulering hiervan. Het nationale overlegorgaan van de Hizmet-beweging in Nederland, tevens het aanspreekpunt voor pers en andere geïnteresseerden, nam het initiatief hiertoe.

De publicatie van het visiedocument is vervroegd wegens grote interesse in de Hizmet-beweging na de recente ontwikkelingen in Turkije. Buitenstaanders willen de beweging beter begrijpen en Hizmet-sympathisanten willen de beweging beter laten inbedden in Nederlandse organisatiestructuren.

Het document biedt inzicht in de idealen, missie, visie en doelstellingen van de Nederlandse Hizmet-beweging, waarvan de sympathisanten nogmaals vastleggen hoe zij hun rol in de Nederlandse samenleving zien, en vooral ook hoe zij aan diezelfde samenleving een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Het Hizmet-overleg dankt iedereen voor hun zeer waardevolle bijdragen aan het visiedocument en hoopt en vertrouwt dat Hizmet-sympathisanten middels deze vastgestelde route krachtig en duurzaam hun bescheiden bijdragen kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving.