Lokaal overleg

Het Hizmet-overleg die lokaal plaatsvindt

Het lokaal Hizmet-overleg

Kom meer te weten over Hizmet op lokaal niveau.

Geïnspireerd vanuit het dienstbaarheid-gedachtegoed

Actieve bijdrage aan je leefomgeving

Een pijler binnen het gedachtegoed van Hizmet is je verantwoordelijk voelen voor het bestwil van je leefomgeving. Daar hoor je je beste kwaliteiten voor in te zetten. Aangezien iedereen op andere gebieden uitblinkt, en samen je meer kunt bereiken, wordt er daarom ook op lokaal gebied onderling overlegd.

Landelijk, provinciaal en lokaal

Overleg op drie niveau’s

In heel Nederland vinden Hizmet-overleggen plaats. Zowel op stedelijk, provinciaal als landelijk niveau proberen mensen regelmatig met elkaar uit te wisselen en elkaars adviezen in te winnen. Deelnemers van het lokaal overleg kunnen dan bij landelijk overleg aanschuiven, en omgekeerd.

Netwerk zonder centrale aansturing

Wie heeft het voor het zeggen?

Binnen Hizmet wordt er veel belang gehecht aan inzichten van elkaar in te winnen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Doordat de beweging gevormd wordt door een netwerk van vrijwilligers en er geen centrale aansturing is, is er niet één persoon aan te wijzen die het voor het zeggen heeft. Door onderling te overleggen, worden gezamenlijke stappen gezet.

Persoonlijke deelname, adviserende besluiten

Wie dienstbaar wil zijn, kan zich aansluiten

Ieder heeft een ander achtergrond

Deelname op persoonlijk niveau

Mensen nemen naast hun andere bezigheden vrijwillig deel aan het overleg, hierdoor kunnen zij zelf bepalen hoe intensief en bij welke onderwerpen zij willen meedoen. Hierdoor is de groepssamenstelling per overleg anders.

Adviserend, niet bindend

Besluitvorming

Uit het overleg dat gevoerd wordt, vindt vooral een uitwisseling van adviezen plaats. Wanneer onderling iets wordt afgesproken, dan worden deze toezeggingen op persoonlijk niveau gedaan. Aangezien de organisaties waar deelnemers werkzaam kunnen zijn hun eigen bestuur hebben, heeft deelname aan een overleg geen bindend invloed op iemands werk, en kan dit ook niet hebben. Het kan wel voorkomen dat iemand vanuit het overleg een goed idee meeneemt naar zijn of haar werk en het daar in de team inbrengt. Dan is het aan het team om te beslissen of dat voorstel goed en werkbaar is, of niet.

Lokaal Hizmet-overleg: provinciaal en stedelijk

Gerespecteerde mensen binnen Hizmet vormen in verschillende provincies en steden samen met anderen een Hizmet-overleg

Leven om anderen te laten leven

Toegewijd en dienstbaar

Er is geen speciale selectieprocedure voor de deelnemers van het Hizmet-overleg. De mensen die zich graag willen inzetten voor anderen, dan wel gespecialiseerd zijn op het gedachtegoed van de Hizmet-beweging, verdienen binnen de beweging een mate van respect. Zij worden vaak abi (oudere broer) of abla (oudere zus) genoemd. Binnen de Turkse cultuur is het gebruikelijk om gerespecteerde ouderen met ‘abi’ of ‘abla’ aan te spreken. Iemand die al deelneemt aan een overleg kan op zijn of haar beurt een nieuw persoon introduceren.

Belangrijk

In verband met de veiligheid en reële bedreiging van Hizmet-sympathisanten en hun families, kunnen we niet alle namen opnemen in dit overzicht. De namen die worden genoemd zijn van sympathisanten die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Besproken onderwerpen

Verslag

2016

Wilt u meer te weten komen over ons? Neem dan contact op.

Wij staan open voor uw vragen.